آدرس :

تهران-مجیدیه شمالی بالاتر از میدان ملت سر پیچ شمس آباد پلاک ۲۰ طبقه ۲

شماره تماس:

۰۲۱۲۲۵۱۸۳۹۹

۰۲۱۲۲۵۱۸۶۲۳